3672 6580

Airconditionservice: 695 kr.

Airconditionservice inkluderer:

  • Trykprøvning af systemet
  • Aftapning af gl. kølemiddel og olie
  • Udskiftning af filter
  • Evt. efterfyldning af kølemiddel (+ 1,50 kr. pr. efterfyldt ml)
  • AC Cleaner, bakteriedræbende produkt
  • Udskrift og rapport for behandlingen

Når vi udfører service på aircondition, laver vi en komplet kontrol/test af systemet for utætheder med vores Bosch A/C tester og fylder nyt kølemiddel på samt olie til kompressoren og sporemiddel.

For at opretholde et driftssikkert AC-anlæg, så anbefaler de fleste bilproducenter og specialister, at anlægget serviceres min. hvert andet år.
Mange har desværre den opfattelse, at når bilen køres til alm. serviceeftersyn, så omfatter serviceeftersynet også bilens AC-system, hvilket desværre ikke er tilfældet.

Manglende servicering kan få alvorlige konsekvenser, og koster hvert år mange bilejere ekstraregninger på 6-10.000 kr. i ekstra reparationer, som kunne være undgået ved løbende servicering.

Et defekt AC anlæg kan i værste fald forårsage allergiske reaktioner hos passagerne, og generere bakterier og skimmelsvamp i anlægget, som ryger direkte ud i kabinen hvilket taler for sig selv. Det er helt almindeligt, at der kommer en gammel og muggen lugt ud af inaktive airconditionanlæg.

Lugter anlægget, når du tænder for det, indikerer det, at klimaanlægget skal renses, så du fjerner risikoen for bakterier.